Výroba

Jsme strategickým, zkušeným a spolehlivým partnerem na poli výroby komponent a zařízení pro jadernou technologii VVER (tlakovodní reaktory typu PWR), ale i západních typů reaktorů BWR (varné reaktory).

Výroba

Téměř 40 let působíme na trhu jaderné technologie VVER. Během této doby jsme vyrobili 21 kompletních reaktorů typu VVER 440/V-213 a tři reaktory typu VVER 1000/V-320, a to včetně pohonu řídicích tyčí. Více než čtvrt století působíme také na trhu jaderných elektráren typu PWR a BWR. 

Náš vstup na tento trh vyžadoval získání speciálních certifikací jako ISO, ASME, DIN, CEFRI a další. Postupně jsme se vypracovali do role kvalifikovaného dodavatele jaderných zařízení hlavních kontraktorů a provozovatelů jaderných elektráren v západní Evropě, USA a na Dálném východě. Zařízení vyrábíme jak podle dokumentace zákazníka, tak dokážeme nové zařízení podle zadání úvodního projektu sami vyvinout a vyrobit.

Na změny v poptávce po dalších kompletech reaktorů typu VVER, které nastaly v 90. letech, ŠKODA JS reagovala rozvojem nového výrobního programu, který orientovala do oblasti nakládání s jaderným palivem. V současnosti jde o jeden z klíčových segmentů naší výrobní divize.

Počátkem devadesátých let minulého století se ŠKODA JS dále zaměřila na modernizaci a prodlužování životnosti stávajících komponent a také dodávku náhradních dílů. Vyvinuli jsme a vyrábíme skladovací mříže vlastního designu. Perspektivním produktem jsou obalové soubory (kontejnery) pro různé typy paliva a jaderného odpadu, které interně vyvíjíme, licencujeme a dodáváme.

Naším klíčovým produktem jsou modernizované pohony řídicích tyčí, které vyrábíme a dodáváme pro různé typy energetických i výzkumných jaderných reaktorů včetně systému řízení. Díky našim inovacím jsme postupně dokázali navýšit jejich projektovou životnost a splnili veškeré technické i legislativní požadavky pro prodloužený spolehlivý provoz pohonů řídicích tyčí v řádném i havarijním režimu.

Disponujeme unikátním strojovým parkem včetně 400t jeřábu  a dokážeme tepelně zpracovat, svařit, mechanicky opracovat, otryskat povrch či provést barevnou povrchovou úpravu standardních i nadrozměrných konstrukcí, výkovků, odlitků a svařenců z uhlíkové i nerezové oceli. Nabízíme kapacity elektrických vozových a komorových pecí, portálového vyvrtávacího stroje WPA, horizontální vyvrtávačky W 200 a W 250, soustruhu SIU 400, karuselů  Schiess, SKIQ a SKJT, svařovacího automatu Deuma 250t, hlubokovrtacích  strojů Loch a Wohlenberg, obráběcích center MCV a Correa, soustružnických center Integrex, Nexus, Mazzak, Masturn, soustruhů Weiler a Geminis, včetně zámečnických, čistících a kontrolních operací.

Slovo ředitele divize

Karel Bednář, ředitel divize Jaderné zařízení

Naše historie, úspěchy našich lidí a projektů, které realizovali, je pro nás zároveň závazkem, referencí a konkurenční výhodou.

Čtěte více

Karel Bednář
ředitel divize Jaderné zařízení

Zařízení pro jaderné elektrárny typu VVER a RBMK

 • Pohony regulačních orgánů PRO (VVER 440)
 • Lineární krokové pohony LKP (VVER 1000)
 • Vložené tyče pro pohony regulačních orgánů PRO
 • Obslužná zařízení - utahováky svorníků hlavního přírubového spoje reaktoru, zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků z reaktorů typu VVER
 • Hermetické kabelové průchodky
 • Komponenty pro měření výkonu reaktoru - kanály měření neutronového toku a termočlánky
 • Komponenty čerstvého paliva VVER 1000 – hlavice a patice
 • Niklová a grafitová těsnění přírubových spojů

Zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR

 • Vnitřní části reaktoru PWR, BWR a jejich manipulátory
 • Zařízení pro vyvážení kontejnerů s použitým palivem
 • Utahovák svorníků hlavního přírubového spoje reaktoru

Zařízení pro výzkumné reaktory

 • Vnitřní části výzkumných reaktorů
 • Pohony řídicích tyčí pro výzkumné reaktory

Zařízení pro skladování použitého jaderného paliva

 • Kompaktní mříže pro skladování použitého paliva typu VVER 1000, VVER 440 a pro palivo západního typu
 • Kontejnery pro transport a skladování použitého paliva typu ŠKODA 1000/19, ŠKODA 440/84, TUK, VTUK

Kooperace

 • Obrábění
 • Svařování a navařování
 • Tepelné zpracování a ohřev
 • Povrchové úpravy
 • pro více informací o technologických možnostech, volných kapacitách pracovišť, zpracování vaší poptávky prosím kontaktujte: Martin Mejtský, tel.:  +420 733 148 355, martin.mejtsky@skoda-js.cz

Materiálové laboratoře

Materiálové laboratoře jsou akreditovanou zkušební laboratoří podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (ZL 1411.3). Zajišťují zkoušky mechanických vlastností a metalografické zkoušky kovových materiálů, zkoušky odolnosti proti mezikrystalové korozi korozivzdorných ocelí a nedestruktivní stanovení podílu feritické fáze v austenitických svarových kovech a duplexních ocelích v rozsahu přílohy Osvědčení na akreditaci (pozn.: prosíme přidat odkaz na Osvědčení s přílohou – na současném webu viz https://skoda-js.akcentdev.com/data.php/folders/csn-en-iso-iec-17025-2018-materialove-laboratore-f286.pdf).

Máme bohaté zkušenosti se zkouškami při vyhodnocování kontrolních svarových spojů, ať už výrobních nebo kvalifikačních pro zkoušky svářečů i pro kvalifikaci svařovacích postupů.

Provádíme zkoušky v rámci ověřování kvality hutních materiálů.

Kromě akreditovaných zkoušek provádíme též technologické zkoušky trubek (smáčknutím, rozšiřováním), tepelné zpracování, např. zušlechťování a žíhání drobných polotovarů a dílů, vakuové žíhání.

 

Kontakt:

Ing. Martina Dvořáková

Vedoucí Materiálových laboratoří

Mob. +420 607 129 614

E-mail: martina.dvorakova@skoda-js.cz

 

 

Zkušební laboratoř defektoskopie

Zkušební laboratoř defektoskopie je akreditovanou zkušební laboratoří podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (ZL 1411.2).

Akreditovanými metodami zkoušení jsou:

 • Zkouška ultrazvukem
 • Zkouška prozařováním
 • Zkouška kapilární metodou
 • Zkouška magnetickou metodou práškovou

Předmětem zkoušení jsou svary a základní materiál (výkovky, plechy, odlitky) v rozsahu přílohy Osvědčení na akreditaci (pozn.: prosíme přidat odkaz na Osvědčení s přílohou – na současném webu viz https://skoda-js.akcentdev.com/data.php/folders/csn-en-iso-iec-17025-2005-zkusebni-laborator-defektoskopie-f148.pdf)

V rámci zkoušení ultrazvukem provádíme i zkoušky pokročilými ultrazvukovými technikami Phased Array a TOFD. V rámci zkoušky prozařováním provádíme také metodu digitální radiografie, a to pomocí rentgenových lamp o napětí 220 ÷ 450 kV nebo Betatronem v případě požadavku na prozařování tlouštěk větších než 100 mm.

Personál laboratoře je kvalifikovaný dle ČSN EN ISO 9712, zkoušky v každé metodě garantuje pracovník s úrovní Level III.

 

Kontakt:

Ing. Lukáš Fait

Vedoucí Zkušební laboratoře defektoskopie

Mob. +420 605 221 628

E-mail: lukas.fait@skoda-js.cz

 

 

Zkušební laboratoř Provozní kontroly jaderných reaktorů

Zkušební laboratoř Provozní kontroly jaderných reaktorů (ZLPK) je akreditovanou zkušební laboratoří podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (ZL 1411).

V této zkušební laboratoři se zabýváme nedestruktivním zkoušením komponent jaderných elektráren a měřením účinnosti vzduchotechnických aerosolových filtrů. Akreditované činnosti uvedené v Osvědčení o akreditaci (pozn.: prosíme přidat odkaz na nové Osvědčení s přílohou, které ZLPK obdrží do konce července 2021-zatím přidáme stávající platné – viz https://skoda-js.akcentdev.com/data.php/folders/iso-iec-17025-2005-zkusebni-laborator-provozni-kontroly-jadernych-reaktoru-f147.pdf) se týkají zkoušení vířivými proudy (ET), ultrazvukovým zkoušení (UT) a vizuální kontrolou (VT) vnitřního povrchu nádoby jaderných reaktorů typu VVER 440 a měření vzduchotechnických aerosolových filtrů.

Pomocí manipulátorů SKIN nebo MKS nedestruktivními metodami kontrolujeme svarové spoje a návary tlakové nádoby reaktoru. Ultrazvukovými technikami PE (odrazová) a TOFD (difrakční) vyhledáváme přítomnost objemových necelistvostí. Vířivými proudy zjišťujeme povrchové necelistvosti a vady. Nepřímou vizuální kontrolou, pomocí televizních kamer, pak zjišťujeme celkový stav všech povrchů a případná další poškození či přítomnost cizích předmětů.

Naši pracovníci ZLPK mají dlouholeté zkušenosti s prováděním uvedených zkoušení u nás i v zahraničí, kde se vyskytují provozované bloky jaderných elektráren typu VVER 440. Tato zkoušení se prováděla například také v Maďarsku či v Arménii.

Měření účinnosti vzduchotechnických aerosolových filtrů provádíme na jaderné elektrárně Temelín metodou měření frakční odlučivosti pro velikost částic aerosolu od 0,4 mm pomocí laserových analyzátorů velikosti částic. Jako zkušební aerosol používáme aerosol DEHS (Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat).

Kromě akreditovaných činností se pracovníci ZLPK zabývají dalšími, prozatím neakreditovanými, zkušebními činnostmi na jaderných elektrárnách, jako je například kontrola svarových spojů smyček primárních okruhů, teplosměnných trubek parogenerátorů, nebo kontrola různých typů svorníků, a to různou kombinací metod ET (zkoušení vířivými proudy), UT (ultrazvukové zkoušení), VT (vizuální kontrola), PT (kapilární zkoušení) a MT (zkoušení magnetické).

Personál laboratoře je kvalifikovaný dle ČSN EN ISO 9712, zkoušky v každé metodě garantuje pracovník s úrovní Level III.

 

Kontakt:

Ing. Lukáš Stainer

Vedoucí Zkušební laboratoře Provozní kontroly jaderných reaktorů

Mob. +420 734 769 391

E-mail: Lukas.Stainer@skoda-js.cz

 

Reference

ŠKODA JS, to jsou lidé, na které se z mnoha důvodů mohu spolehnout.

Kontejnery pro transport a skladování použitého jaderného paliva

Kontejnery pro transport a skladování použitého jaderného paliva

 • Kontejner pro palivo z reaktorů VVER 1000 - ŠKODA 1000/19
 • Kontejner pro palivo z reaktorů VVER 440 - ŠKODA 440/89
 • Kontejner VPVR
 • Speciální kontejnery
 • Zařízení pro vyvážení kontejnerů
 • Zařízení pro vyjmutí a likvidaci čidel
Pohony řídicích tyčí

Pohony řídicích tyčí

 • JE Dukovany, JE Temelín
 • JE Jaslovské Bohunice, JE Mochovce, Slovensko
 • JE Paks, Maďarsko
 • Ukrajinské JE
Zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR

Zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR

 • Vnitřní části reaktorů
 • Zařízení pro vyvážení kontejnerů
 • Přípravky a manipulátory
3. a 4. blok JE Mochovce, Slovensko

3. a 4. blok JE Mochovce, Slovensko

 • Dodavatel důležitých provozních systémů elektrárny – primárního okruhu, transportně-technologické části, spojovacího potrubí, vložených chladicích okruhů, části řídicího systému a dílen údržby
 • Výroba 2 kompletů reaktoru typu VVER 440 / V-213
 • Dodávky zařízení a komponent - lineární krokové pohony řídicích tyčí, kompaktní skladovací mříže, hermetické kabelové průchodky, zařízení obsluhy reaktoru a další
Jaderné elektrárny na Ukrajině

Jaderné elektrárny na Ukrajině

 • Záporožská, Chmelnická, Rovenská, Jižně-ukrajinská JE, Černobyl
 • Dodávky zařízení a komponent - pohony řídicích tyčí, komponenty palivových souborů, kompaktní skladovací mříže
Jaderná elektrárna Dukovany, Česko

Jaderná elektrárna Dukovany, Česko

 • Finální dodavatel primárního okruhu a palivového hospodářství
 • Výroba 4 kompletů reaktoru typu VVER 440 / V-213
 • Dodávky zařízení a komponent - pohony řídicích tyčí, kompaktní skladovací mříže, hermetické kabelové průchodky, zařízení obsluhy reaktorů a další
Jaderná elektrárna Temelín

Jaderná elektrárna Temelín

 • Finální dodavatel primárního okruhu a palivového hospodářství
 • výroba 2 kompletů reaktoru typu VVER 1000 / V-320
 • Dodávky zařízení a komponent - lineární krokové pohony, hermetické kabelové průchodky, komponenty palivových souborů, zařízení obsluhy reaktoru, kompaktní skladovací mříže, kontejnery na použité palivo a další
1. a 2. blok JE Mochovce, Slovensko

1. a 2. blok JE Mochovce, Slovensko

 • Finální dodavatel primárního okruhu a transportně-technologické části obou provozovaných bloků
 • Prováděcí projekt
 • Výroba a kompletace komponent
 • Montáž na staveništi
 • Uvedení do provozu
Jaderná elektrárna Paks, Maďarsko

Jaderná elektrárna Paks, Maďarsko

 • Výroba a šéfmontáž reaktoru, výroba komponent
 • Výroba 4 kompletů reaktoru typu VVER 440 / V-213
 • Dodávky zařízení a komponent  - pohony řídicích tyčí, hermetické kabelové průchodky, zařízení obsluhy reaktoru a další
Jaderná elektrárna Bohunice V2

Jaderná elektrárna Bohunice V2

 • Finální dodavatel primárního okruhu a palivového hospodářství
 • Výroba 2 kompletů reaktoru typu VVER 440 / V-213
 • Dodávky zařízení a komponent - pohony řídicích tyčí, hermetické kabelové průchodky, zařízení obsluhy reaktoru a další
Výzkumné, školní a experimentální reaktory

Výzkumné, školní a experimentální reaktory

 • Experimentální, výzkumné a školní reaktory
 • Kompletní dodávky na klíč
 • Dodávky zařízení a komponent - pohony regulačních orgánů, vnitřní části
Jaderná elektrárna Loviisa, Finsko

Jaderná elektrárna Loviisa, Finsko

 • Dodávky zařízení a komponent - vložené tyče pro pohony řídicích tyčí a zařízení obsluhy reaktorů, komponenty palivových souborů
Utahováky

Utahováky

 • Utahováky hlavního přírubového spoje reaktoru
 • Utahovací jednotky přírubových spojů horního bloku reaktoru
Zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků

Zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků

 • Transport a likvidace čidel neutronového toku a termočlánků z reaktoru VVER 440
 • Transport a likvidace čidel neutronového toku a termočlánků z reaktoru VVER 1000
Kanály měření neutronového toku

Kanály měření neutronového toku

 • Kanály měření neutronového toku pro reaktory VVER 440
 • Kanály měření neutronového toku pro reaktory VVER 1000
Více referencí Méně referencí