Jan Růžička: Jaderná výroba je u nás na špičkové úrovni

Špičková úroveň technologie

Jan Růžička

Pokud se rozhodnete dělat v jaderném strojírenství, máte v Česku relativně omezený počet možných zaměstnavatelů. Jelikož jsem si vyzkoušel práci v ČEZ i CV Řež, mohl jsem porovnat více prostředí. Po nástupu do ŠKODA JS na pozici materiálového specialisty mě nadchl přístup i míra profesionality, která je vidět napříč odděleními. Zároveň jsem byl nadšený z úrovně technologie, která se dá srovnat například s aerospace.

Na vysoké škole mě navíc učil Jan Zdebor, který je dlouhodobě spjatý jak s prací na Západočeské univerzitě v Plzni, tak právě se ŠKODA JS. Díky jeho intenzivní snaze předat své znalosti a zkušenosti budoucím inženýrům jsem si o práci a fungování ŠKODA JS utvořil velmi dobrou představu.

Opravdu různorodá práce

V rámci své pracovní náplně se starám o výrobní zakázky i o výzkumné dotační projekty, jednám se svými kolegy, ale i se zástupci dodavatelů a spoluřešiteli projektů. Díky kombinaci vývoje nových materiálů a optimalizaci výroby spjaté se stávajícími materiály mám možnost sbírat komplexní vědomosti o problematice materiálů v jaderném průmyslu.

V současné době jsme ve ŠKODA JS tři materiáloví specialisté. Řešíme především technické dodací podmínky, proces výroby polotovarů s novými i stávajícími dodavateli, ale i výrobní problémy spojené s kvalitou dodaných materiálů. Naším cílem je vybudovat si spolehlivý dodavatelský řetězec, který bude schopen stabilně pokrýt naši výrobu. Zároveň pracujeme na vývoji nových materiálů či materiálových náhrad, abychom mohli zdokonalovat své konstrukční návrhy.

Jan Růžička

„Měl jsem možnost pracovat i v jiných společnostech z jaderného sektoru a práce ve ŠKODA JS mi přijde dynamičtější, praktičtěji zaměřená a komplexnější.“

Možnost učit se a růst

ŠKODA JS vytváří svým zaměstnancům velmi dobré podmínky pro další rozvoj. Já jsem se začal učit rusky, což je v našem odvětví důležitý jazyk pro komunikaci s klienty. Přihlásil jsem se na kurz korozního inženýra pod AKI (VŠCHT). Jsem stále v kontaktu s novinkami v oboru. Spolupracujeme s výzkumnými organizacemi, univerzitami a řadou dalších firem. Mám možnost cestovat a účastnit se oborových konferencí.

Líbí se mi, že jsem v kontaktu s výrobou i vývojem a rozšiřuji si tak přehled. A není to jen o odborných dovednostech, neustále si trénuji i své soft skills, když spolupracuji s ostatními lidmi napříč firemní strukturou i mimo ni – probíráme možná řešení nebo diskutujeme na jednáních.

V neposlední řadě jsem rád za přátelskou atmosféru ve firmě. Vím, že se nemusím bát zeptat se, když narazím na něco, co neznám. Starší a zkušenější kolegové vždy rádi poradí. Různé oficiální i neoficiální mimopracovní aktivity jsou také fajn. Občas zajdeme společně na pivo, nebo si zahrajeme volejbal.