Údržba logických celků

Údržba logických celků

ŠKODA JS a.s. poskytuje provozovaným elektrárnám široký rozsah služeb pro jejich spolehlivý provoz. Zákazníkovi nabízíme komplexní pokročilá řešení pro vysoce efektivní provoz jaderných bloků po celou dobu jejich životnosti, unikátní know-how a rozsáhlé zkušenosti s výrobou komponent reaktorů typu VVER, a operativní servis v oblasti údržby a modernizace jaderných elektráren.

Servis parogenerátorů na JE Temelín

Významným obchodním případem je komplexní údržba logického celku Reaktorovna pro všechny české bloky, tzn. čtyři bloky VVER 440 elektrárny Dukovany a dva bloky VVER 1000 elektrárny Temelín. ŠKODA JS zajišťuje údržbu zařízení primárního okruhu všech bloků na základě rámcových smluv uzavřených v letech 2008 a 2016. Kontrakt je podepsán až do roku 2021.

Každoročně provádíme jak výkony standardního rozsahu v rámci plánovaných odstávek, tak i řadu neplánovaných činností. V roce 2018 jsme například na JE Temelín vyjmuli a zlikvidovali 41 ks kanálů měření neutronového toku novým zařízením, které jsme vyvinuli a vyrobili ve ŠKODA JS, provedli jsme revizi parogenerátoru, opravili jsme svarové spoje, provedli revizi hydroakumulátorů a výměníku havarijního dochlazování, odzkoušeli a zoptimatizovali zařízení POMA pro střih materiálových ampulí na vybraných klastrech aktivní zóny reaktoru – toto zařízení jsme také kompletně vyvinuli a vyrobili ve ŠKODA JS.

Servis na JE Temelín

Na JE Dukovany jsme v roce 2018 například opravili vadu na rozváděcím kole a tlakovém víku hlavních cirkulačních čerpadel, namontovali sekundární tepelné bariéry na hlavních cirkulačních čerpadlech, vyměnili tělesa hlavních pojistných ventilů systému kompenzace objemu, vyčistili dno tlakové nádoby reaktoru, vyčistili tlumiče pádu ve dně nosného pláště reaktoru jednoúčelovým zařízením vyvinutým ve ŠKODA JS a řadu dalších.

V průběhu odstávek bloků, během přípravy a realizace údržby a při zabezpečení preventivní a korektivní údržby je ŠKODA JS pro provozovatele elektrárny spolehlivým partnerem. Využívá přitom nejen zkušeností svých servisních složek, ale jako výrobce původního jaderného zařízení s dlouholetými zkušenostmi i podpory svých dalších odborných útvarů.

Historie naší spolupráce

JE Dukovany - reaktorový sál

2008podpis rámcové smlouvy na údržbu logických celků Reaktorovna pro všechny bloky JE Dukovany a JE Temelín

JE Temelín - reaktorový sál

2016podpis druhé rámcové smlouvy na údržbu logických celků Reaktorovna pro všechny bloky JE Dukovany a JE Temelín

JE Temelín

2021do tohoto roku je zatím platná současná rámcová smlouva na údržbu logických celků