Strojní projekty

Strojní projekty

V roce 2014 otevřela ŠKODA JS a.s. v Praze projekční kancelář pro obor „Inženýring potrubních systémů“. V této kanceláři začal pracovat tým zkušených projektantů, který dosud pod hlavičkou jiné firmy spolupracoval se společností ŠKODA JS a.s. na projektu „Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce“.

Práce projekčního týmu

Členy týmu jsou vesměs zkušení specialisté, někteří pracují v oboru energetiky již desítky let. Otevřením nového projekčního pracoviště se rozšířily kompetence ŠKODA JS a.s. v oboru potrubních systémů, zahrnující komplexní inženýringové aktivity od zpracování studií a prováděcích projektů, přes zpracování výpočtů, až po přípravu výrobní výkresové a výpočtové dokumentace. 

V roce 2015 se kolegové z projekční kanceláře „Inženýring potrubních systémů“ věnovali především realizaci projektu „Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce“. Projektanti se podíleli zejména na řešení kolizí, včetně provádění operativních kontrolních výpočtů potrubí a příslušenství. Pro čtvrtý blok byl dokončen 3D koordinační model a byly provedeny revize montážních izometrických výkresů, dispozičních výkresů a pomocných ocelových konstrukcí. Cílem veškerých změn geometrie potrubních systémů je výrazné urychlení a zpřesnění následné montáže na čtvrtém bloku.

Tým projektantů pracoval také na dalších projektech, především pro české jaderné bloky. V Dukovanech byly dokončeny projekty „Zodolnění pojistných ventilů primárního okruhu“, „Rekonstrukce hlavních pojistných ventilů“ a „Přepočet potrubních tras superhavarijního napájení“, v Temelíně pak projekty „Rekonstrukce potrubí a hlavních pojistných ventilů systému kompenzace objemu včetně výpočtu systému odvodu vodíku“ a „Průkazná výpočtová dokumentace rekonstrukce technické vody důležité“. Pro společnost AF-Consult Czech Republic s.r.o. byla provedena řada výpočtů potrubních dílů pro brazilský projekt Angra III.

Práce s 3D modelem

V roce 2016 se kolegové z projekční kanceláře (nyní již pod novým názvem “Strojní projekty”) věnovali opět hlavně projektu „Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce“, a to především podpoře realizace projektu a přípravě dokumentace skutečného provedení 3. bloku včetně využití metody laserového 3D skenování. Na 4. bloku proběhla montáž s maximálním využitím 3D koordinačního modelu a s jeho upřesňováním podle pravidelně zpracovávaného 3D skenování.

V Dukovanech byly dokončeny projekty „Přepočet potrubních tras superhavarijního napájení“ a v Temelíně pokračovaly práce na projektech „Průkazná výpočtová dokumentace rekonstrukce technické vody důležité“ a „Rekonstrukce potrubí a hlavních pojistných ventilů systému kompenzace objemu“. Druhý z projektů byl zahájen již v roce 2015, ale postupně byl rozsah této zakázky ze strany zadavatele významně rozšířen, a doba projektu se tak prodloužila až do roku 2017.

V roce 2017 pokračovala podporou dokončení montáže potrubních systémů na 3. bloku JE Mochovce, kde byly koncem roku zahájeny hlavní tlakové zkoušky. Současně byla zpracovávána dokumentace skutečného stavu, včetně finálních pevnostních, seismických a životnostních výpočtů. Na 4. bloku JE Mochovce probíhala montáž potrubních systémů a jejich příprava na proplachy.

Projekční práce na systému Venting

Tým projektantů úspěšně pokračoval také na realizaci dalších projektů pro ČEZ, a. s., a ÚJV Řež, a. s., např. dokončení projektu „Rekonstrukce potrubí a hlavních pojistných ventilů systému kompenzace objemu“ na JE Temelín, Výměna regulačního ventilu na vstřiku do kompenzátoru objemu na JE Temelín, Hydraulický výpočet technické vody nedůležité pro JE Temelín; Pevnostní výpočty pro další rekonstrukce technické vody důležité pro JE Temelín; Pevnostní výpočet pro projekt „Koncentrace solární energie“ pro ÚJV Řež. Realizovány byly rovněž projekty na blocích VVER v zahraničí – projekt nového systému Venting na Záporožské JE (Ukrajina), vývoj nových hermetických průchodek pro nabídku JE Akkuya, (Turecko) a JE Hanhikivi (Finsko).

I v následujících letech byly a jsou pro projekční tým nejrozsáhlejší práce pro projekt “Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce”. Tým projektantů ale realizuje i řadu dalších projektů zejména pro společnosti Slovenské elektrárne, a.s., ČEZ, a. s., I&C Energo a.s., Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o., a NAEK Energoatom (Ukrajina). Uveďme např.:

  • Seismické přehodnocení velkých komponent pro JE Mochovce včetně zahájení prací na realizačních projektech.
  • První etapa projektu výměny měřících dýz a odlučovačů na JE Mochovce.
  • Projekt a dodávka dílů parní stolice pro JE Temelín.
  • Dokumentace skutečného stavu a pevnostní výpočty potrubí páry a napájení ve strojovně JE Dukovany.
  • Pevnostní výpočty pro další rekonstrukce technické vody důležité pro JE Temelín.
  • Citlivostní analýza, výpočtová zpráva a technická zpráva – odstranění kmitání hlavního cirkulačního čerpadla na JE Bohunice.
  • Projekt a výpočty rekonstrukce uzlu hlavních pojistných ventilů na JE Temelín.
  • Projekt a dodávky systému havarijního snížení tlaku v kontejnmentu (Venting) na ukrajinských jaderných elektrárnách.

Historie naší spolupráce

ŠKODA JS otevřela v Praze novou projekční kancelář

2014ŠKODA JS otevřela v Praze novou projekční kancelář

3. blok JE Mochovce ve výstavbě

od 2015pracujeme na projektu „Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce”

JE Temelín

2015-2017projekt „Rekonstrukce potrubí a hlavních pojistných ventilů systému kompenzace objemu včetně výpočtu systému odvodu vodíku“ pro JE Temelín

hist_4

2015projekty “Rekonstrukce hlavních pojistných ventilů” a “Zodolnění pojistných ventilů primárního okruhu” pro JE Dukovany a projekt „Průkazná výpočtová dokumentace rekonstrukce technické vody důležité“ pro JE Temelín

JE Temelín

2016Projekty „Přepočet potrubních tras superhavarijního napájení“ pro JE Dukovany a projekt „Průkazná výpočtová dokumentace rekonstrukce technické vody důležité“ pro JE Temelín

2017projekty “Výměna regulačního ventilu na vstřiku do kompenzátoru objemu”, “Hydraulický výpočet technické vody nedůležité pro JE Temelín”, “Pevnostní výpočty pro další rekonstrukce technické vody důležité” na JE Temelín; projekt nového systému Venting na Záporožské JE (Ukrajina), vývoj nových hermetických průchodek pro nabídku JE Akkuya, (Turecko) a JE Hanhikivi (Finsko)

2018-2020projekty pro společnosti Slovenské elektrárne, a.s., ČEZ, a. s., I&C Energo a.s., Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o., a NAEK Energoatom (Ukrajina)