Provozní prohlídky

Provozní prohlídky

Provozní prohlídky se provádí během pravidelných odstávek jednotlivých bloků jaderných elektráren. Odstávka je plánované odstavení jaderného bloku, během něhož je prováděna výměna paliva a ze strany dodavatelů periodická kontrola zařízení podle požadavků technické dokumentace. Je předem podrobně připravena, její harmonogram je odsouhlasen všemi účastníky.

Manipulátor MKS

ŠKODA JS má již čtyřicetileté zkušenosti s předprovozními a provozními kontrolami. Periodicky provádíme kontroly tlakové nádoby reaktoru z vnitřní a vnější strany, svorníků hlavní příruby reaktoru, svarů na hlavním cirkulačním potrubí a dalších důležitých komponent primárního okruhu. Dosud jsme uskutečnili více než 100 předprovozních a provozních kontrol tlakových nádob reaktoru na jaderných elektrárnách v České republice, na Slovensku, Maďarsku, Ukrajině, Německu a Arménii.

Kontroly byly zahájeny už v roce 1978, ale až od roku 1982 jsou prováděny dálkově a automatizovaně. Dálková automatizovaná kontrola tlakové nádoby reaktoru zahrnuje ultrazvukové zkoušení, zkoušení vířivými proudy a vizuální prohlídku z vnitřního i vnějšího povrchu. V době kontroly z vnitřního povrchu je nádoba reaktoru zaplněna vodou, proto jsou všechny sondy, kamery a moduly manipulátoru, obsahující motory a snímače polohy, vodotěsné.

Kontrola tlakové nádoby reaktoru z vnitřní strany manipulátorem MKS

Modulární kontrolní systém (MKS)

V roce 2015 jsme poprvé do praxe uvedli nový systém MKS pro kontroly těles tlakových nádob reaktoru typu VVER 440, VVER 1000, MIR.1200, AP 1000 z vnitřního povrchu. Jedná se o polohovací zařízení, které slouží k manipulaci s jednotlivými moduly pro provádění kontrolních operací uvnitř nádoby reaktoru. 

MKS jsme vyvinuli a vyrobili ve ŠKODA JS.

Prvně byl systém MKS nasazen při provozní kontrole 2. bloku JE Temelín, kde se potvrdilo splnění stanovených požadavků, tj. došlo ke zkrácení doby zkoušení, zkrácení a zjednodušení montáže a demontáže a ke zkrácení časů mezioperačních montáží.

Základní částí systému MKS je manipulátor, jehož úkolem je dostat zkušební sondy pro zjišťování vad materiálu do kontaktu s vnitřním povrchem reaktoru. Druhou částí systému MKS jsou pak samotné zkušební přístroje, které  umožňují provést nedestruktivní zkoušení metodou ultrazvukovou, vizuální a vířivými proudy.

MKS je navržen tak, že část zasahující pod úroveň hlavní dělící roviny je přizpůsobena pro práci ve vodě, horní část je uzpůsobena pro dekontaminaci ostřikem.  K obsluze využívá vlastní velín s vyhodnocovacím zařízením.

Historie naší spolupráce

provozní prohlídky na JE Dukovany

1982 první dálkově a automatizovaně provedená kontrola tlakové nádoby reaktoru – na JE Bohunice, Slovensko

Provozní prohlídka na JE Dukovany

1997 provedena první kontrola svarů hlavního cirkulačního potrubí – na JE Dukovany

Reaktorový sál JE Dukovany - transport horního bloku reaktoru

2011 provedena první kontrola teplosměnných trubek parogenerátoru – na JE Dukovany

Manipulátoru MKS při provozní kontrole 2. bloku JE Temelín

2015 první nasazení manipulátoru MKS (vlastní design) při provozní kontrole 2. bloku JE Temelín

Kontrola teplosměnných trubek výměníků a chladičů na JE Temelín

2016 provedena první kontrola teplosměnných trubek výměníků a chladičů – na JE Temelín

Kontrola tlakové nádoby reaktoru na JE Dukovany

1984-2020provádíme pravidelné kontroly tlakové nádoby reaktoru na JE Dukovany

Provozní prohlídky na JE Temelín

2000-2020provádíme pravidelné kontroly tlakové nádoby reaktoru na JE Temelín

Zajímavá čísla

112provedených kontrol tlakové nádoby reaktoru (1982-2020)
24let provádíme kontroly svarů hlavního cirkulačního potrubí na obou českých jaderných elektrárnách (1997-2020)
10let provádíme kontroly teplosměnných trubek parogenerátorů a 5 let kontroly teplosměnných trubek výměníků a chladičů na obou českých jaderných elektrárnách
5000kg váží manipulátor MKS