Pohony řídicích tyčí

Pohony řídicích tyčí

Lineární pohony řídicích tyčí – bloky elektromagnetů

Pohony řídicích tyčí jsou výkonným prvkem systému kontroly a řízení reaktoru (SKŘ). Pohybují regulačním orgánem reaktoru, přemisťují ho, zastavují v určené poloze, kontrolují polohu a v neposlední řadě zajišťují pád regulačního orgánu potřebnou rychlostí v režimu havarijní ochrany.

V reaktoru VVER 440 pracuje 37 pohonů s pastorkem a hřebenovou tyčí. V reaktoru VVER 1000 pracuje 61, respektive až 121 lineárních krokových pohonů, podle typu reaktoru. Pohony mohou pracovat jak samostatně, tak současně – v závislosti na příkazech systému SKŘ.

ŠKODA JS vyrábí pohony od roku 1980 a zároveň stále pracuje na jejich vývoji a zdokonalení. U lineárních krokových pohonů jsme postupným vývojem dosáhli prodloužení jejich garantované doby životnosti z původních 10 na 40 let.

V letech 2004-2005 jsme dokončili vývoj 3. generace pohonů označovaných jako LKP-M/3. Po zkušenostech s provozem pohonů první a druhé generace byl vývoj zaměřen především na zpřesnění sledování polohy regulačního orgánu v aktivní zóně, zkrácení doby pádu regulačního orgánu, zjednodušení montáže, zvětšení pracovního zdvihu, zvýšené povolené provozní teploty elektromagnetů a zvýšení doby životnosti všech komponent pohonu na min. 40 let.

V roce 2019 byl úspěšně dokončen vývoj čtvrté řady lineárního krokového pohonu regulačních orgánů LKP-M/4 určeného pro moderní bloky s reaktorytypu VVER, kde byly ukončeny životnostní zkoušky prototypu s vynikajícím výsledkem.

Modernizovaný pohon regulačního orgánu PRO-M

Pohon regulačního orgánu PRO-M pro reaktory VVER 440

Modernizovaný pohon regulačního orgánu PRO-M tvoří aktivní část systému kontroly a řízení reaktoru typu VVER 440. Tento typ pohonu – včetně elektronického řídicího systému a ukazatele polohy – jsme vyvinuli s cílem zlepšit provozní charakteristiky a snížit pravděpodobnost selhání. Díky tomu se životnost mechanických částí postupně prodloužila až na současných 25 let oproti původní verzi pohonu, která měla životnost 10-11 let.

Od roku 1980 jsme vyrobili více než 1200 pohonů regulačního orgánu typu PRO různých provedení a dodali je na dvacet bloků jaderných elektráren v Česku, na Slovensku, na Ukrajině, v Maďarsku, Polsku i Německu.

Pohon PRO-M s ukazatelem polohy zabezpečuje tyto funkce:

 • pohyb regulační kazety VVER-440/V 213
 • zastavení regulační kazety v krajních polohách a mezi nimi
 • indikace polohy regulační kazety postupně a nezávisle po 10 mm a 250 mm a v krajních polohách
 • pád regulační kazety v režimu havarijní ochrany
 • zamezení spontánního pohybu regulační kazety v případě výskytu netěsnosti v horní části pohonu

“Škodovácký” pohon PRO-M se svými obrysovými rozměry shoduje s původními pohony PRO, díky čemuž nahrazuje aktuálně provozované pohony regulačních orgánů reaktoru typu VVER 440.

Vložené tyče pro pohony regulačních orgánů PRO

vložené tyče pohony regulačních orgánů PRO

Pohon PRO pohybuje regulačním orgánem reaktoru, který se skládá z absorpční a palivové části. Regulační orgán je s pohonem spojen vloženou tyčí. ŠKODA JS od roku 1980 vyrobila téměř 1200 vložených tyčí pro jaderné bloky v Česku, na Slovensku, Maďarsku, Polsku, Ukrajině a Finsku.

Modernizovaný lineární krokový pohon LKP-M

Modernizovaný lineární krokový pohon LKP-M je hlavní částí řídicího a zabezpečovacího systému reaktoru VVER 1000. V závislosti na příkazech systému řízení a ochrany reaktoru SGIU-M, který rovněž dodáváme, je každý pohon LKP-M schopen pracovat zcela samostatně, nezávisle na ostatních pohonech, nebo spolu s nimi. Zařízení nepřetržitě modernizujeme a zajišťujeme vlastním vývojem. Naše nejnovější, třetí generace pohonů, má životnost téměř 40 let, což v podstatě odpovídá době životnosti jaderné elektrárny.

Pohon LKP-M zabezpečuje následující funkce:

lineární krokový pohon regulačních orgánů LKP-M
 • integritu primárního okruhu
 • přemisťování regulačního orgánu určitou rychlostí v režimu regulace
 • dosažení určené polohy regulačního orgánu
 • zastavení regulačního orgánu v určené poloze
 • kontrolu skutečné polohy regulačního orgánu s potřebnou přesností
 • pád regulačního orgánu potřebnou rychlostí v režimu havarijní ochrany
 • ochranu proti vynoření regulačního orgánu v případě odtěsnění pouzdra

Modenizovaný pohon LKP-M/4 zajišťuje:

 • plnou kompatabilitu nové generace pohonů typu LKP-M s bloky VVER 1200 a VVER 1000
 • prodlouženou životnost díky zlepšené odolnosti vůči mechanickému opotřebení ve srovnání s předchozí generací pohonů typu LKP-M/3
 • zkrácení času na údržbu během pravidelných odstávek i celkově menší množství údržbových činností
 • modernizované řešení napájecí a řídicí elektroniky pomocí nejnovějšího řešení

Od roku 1990 vyrobila ŠKODA JS více než 1200 pohonů pro bloky VVER 1000 v Česku, Bulharsku a na Ukrajině. Součástí dodávek bylo i devět kompletů modernizované řídicí elektroniky SGIU-M.

Pohon regulačního orgánu AZ/BSM

Pro blok jaderné elektrárny Ignalina v Litvě osazený s reaktorem RBMK-1500 jsme v roce 2006 vyrobili 58 kusů pohonů AZ/BSM.

Historie projektu

pohony řídicích tyčí PRO

1980-1985 první dodané pohony řídicích tyčí PRO pro maďarskou JE Paks

lineární krokové pohony řídicích tyčí

1991první dodané lineární krokové pohony pro bulharskou JE Belene (typ LKP-S)

lineární krokové pohony řídicích tyčí

1993první lineární krokové pohony typu LKP-M pro JE Temelín

lineární krokové pohony řídicích tyčí

2011první lineární krokové pohony třetí generace (LKP-M3) pro JE Temelín

pohon regulačního orgánu PRO

2016dodávka 46 repasovaných pohonů řídicích orgánů pro JE Dukovany, původně vyrobených ve ŠKODA JS, pro JE Nord v Německu

pohon regulačního orgánu PRO

2017dodávka 60 pohonů řídicích orgánů pro JE Dukovany

vložené tyče pro pohony regulačního orgánu

2018dodávka 49 vložených tyčí pro finskou JE Loviisa

PRO-M

2019uzavřena smlouva na dodávku 78 ks pohonů PRO-M a dodáno 32 ks vložených tyčí pro Rovenskou JE

LKP-M/4

2019dokončen vývoj nové generace pohonu – LKP-M/4

Zajímavá čísla

1203 vyrobených pohonů regulačních orgánů PRO
1240 vyrobených lineárních krokových pohonů LKP
1221 dodaných vložených tyčí pro reaktory typu VVER 440