Jaderná elektrárna Paks, Maďarsko

Jaderná elektrárna Paks, Maďarsko

ŠKODA JS je dodavatelem pro JE Paks v Maďarsku už od jejích počátků, kdy v letech 1980-1987 probíhala výstavba. Elektrárna má 4 bloky a na všech dodnes spolehlivě pracují všechny 4 reaktory typu VVER 440 / V-213, vyrobené a dodané ŠKODA JS.
V průběhu let jsme na všechny čtyři bloky elektrárny dodávali pohony řídicích tyčí, vložené tyče, utahováky, kanály měření neutronového toku. Prováděli jsme také pravidelné provozní prohlídky tlakových nádob reaktorů. 

reaktorový sál JE Paks - blok ochranných trub

V roce 2015 jsme zvítězili v tendru na záměnu systému kontroly a řízení na všech blocích JE Paks. Jedná se o zajímavou a rozsáhlou modernizační akci “na klíč”. Dosavadní systémy řízení výkonu reaktoru, řízení regulačních tyčí reaktoru a vypínačů od původního ruského dodavatele nahrazuje ŠKODA JS moderním digitálním zařízením. ŠKODA JS plní roli generálního dodavatele, tvůrce koncepce Basic a Detail Designu. Uplatňujeme zde také své schopnosti efektivně řídit projekty v mezinárodním prostředí, kdy v jednom dodavatelském modelu jsou integrovány dodávky od české společnosti ZAT a.s. i činnosti poskytované maďarskými společnostmi.

V roce 2018 proběhla modernizace na třetím bloku elektrárny, kdy bylo v červnu úspěšně uvedeno do provozu nové nainstalované zařízení. Ve zkušebním provozu se na zprovozněných blocích potvrdila spolehlivost a bezpečnost našeho zařízení. V polovině roku 2019 dokončila ŠKODA JS modernizaci, do roku 2020 budou dokončeny poslední úpravy simulátoru pro výcvik obsluhy a sjednocení bloků.

Historie naší spolupráce

Jak šel čas spolupráce s JE Paks

První tlaková nádoba reaktoru VVER 440 vyrobená v nově postavené Reaktorové hale v Plzni pro JE Paks

1980-1987 výstavba JE Paks:
ŠKODA JS je dodavatelem komponent vč. výroby a šéfmontáže reaktorů na všech 4 blocích

pohony orgánů řídicích tyčí

2011-2012dodali jsme 83 pohonů řídicích tyčí

utahovací jednotka EZ 650

2008dodali jsme soupravu MKM-3 na měření kroutícího momentu pohonu regulačního orgánu a utahovací jednotku EZ 650 pro přírubové spoje reaktoru

velín JE Paks

2016-2020ŠKODA JS generálním dodavatelem projektu na klíč “Záměna systému kontroly a řízení na 4 blocích JE Paks.

Zajímavá čísla

380 pohonů řídicích tyčí (1980-2012)
310 vložených tyčí (1980-2007)
2 utahováky hlavního přírubového spoje reaktoru (pro bloky 1,2 – 1982; pro bloky 3,4 – 1984)
1 souprava MKM-3 na měření kroutícího momentu pohonu regulačního orgánu (2008)