Naše budoucí prosperita vyžaduje nové přístupy k firemní strategii, stále stojí na našich lidech

Budoucí prosperita ŠKODA JS vyžaduje, abychom se nesoustředili pouze na aktuální dění a projekty, ale dobře se připravili na to, co teprve přichází.

Petr Kryl, ředitel divize Inženýring a SKŘ

V souvislosti s politickými rozhodnutími a tlaky na snižování objemu elektřiny vyráběné jadernými i konvenčními zdroji (uhlí, plyn) potřebujeme alternativně přistupovat k firemní strategii i našim dosavadním směrům podnikání. Situace v energetice je obecně dynamická a špatně předvídatelná - a s poklesem objemu energetických investičních zakázek se proměňují jejich parametry a charakter. Nad velkými investičními projekty převládají menší obchodní případy s kratší dobou realizace.Tato situace může přinášet starosti a obavy o budoucnost, ale zároveň je výzvou k odvaze zkoumat nové cesty a možnosti.

_CHA4997+Projekční práce na systému Venting pro ukrajinské jaderné elektrárny

Flexibilita, často skloňovaná v médiích i v prezentačních materiálech firem jako důležitá hodnota a konkurenční výhoda, se v současnosti stává reálně nutnou podmínkou pro přežití společnosti a setrvání na trhu. Zároveň nás tato situace nutí posilovat naši schopnost efektivně zvládat větší množství menších projektů současně. Pro “malé” projekty je třeba zajištění většiny funkcí, rolí a činností jako pro projekty velké -  avšak s nižšími náklady, což vyžaduje nově a důvtipně promýšlet organizaci prací.

Kromě tradičních dodávek velkých investičních celků pro elektrárny typu VVER se vydáváme dalšími cestami, na nichž v budoucnosti chceme uspět. Příležitosti hledáme v různých oblastech: malé modulární a výzkumné reaktory, modernizace strojů manipulujících s jaderným palivem, komplexní dodávky potrubních systémů včetně jejich naprojektování a výpočtů, dodávky systémů pro zvýšení bezpečnosti elektráren, analýzy a experimentální měření nového jaderného paliva, služby a dodávky spojené s koncem palivového cyklu a další.

Budoucí prosperita ŠKODA JS vyžaduje, abychom se nesoustředili pouze na aktuální dění a projekty, ale dobře se připravili na to, co teprve přichází.

Naším současným cílem je zapojení ŠKODA JS do výstavby nových jaderných bloků v Evropě a blízkém okolí. Stále je nám nejbližší technologie VVER, kde, díky naší aktivní roli v přípravě nabídky na dostavbu elektrárny Temelín v letech 2009 až 2014, detailně známe nový typ bloku VVER 1200. Máme tudíž předpoklady usilovat o získání inženýrských projektů při výstavbě elektráren Hanhikivi - 1 (Finsko), Paks II (Maďarsko) či Akkuyu (Turecko). Kromě toho jsme připraveni se významně podílet na přípravě a výstavbě nového jaderného zdroje v Česku.

Kopie souboru ENEL MOCHOVCE TLAKOVA NADOBA PRESS (6 of 56)Práce na ustavování tlakové nádoby reaktoru VVER 440 na 3. bloku JE Mochovce

Soubor našich technických znalostí je ovšem pouze podmínkou nutnou, nikoliv postačující. K získání zakázek vede jen týmové zacílení: vytipování vhodných technických celků či uzlů, stanovení vhodné strategie nabízení, vytrvalé posilování naší pozice u potenciálních zákazníků a investorů, nalezení vhodných partnerských seskupení. Hlavní kroky jsme zahájili. Nyní záleží na naší vytrvalosti a vynalézavosti, abychom potenciální zákazníky přesvědčili, že partnerství s námi jim přinese budoucí úspěch. Vím, že předpokladů pro to v naší nedávné současnosti i minulosti máme více než dostatek.  

Všechny naše úspěchy, i ty budoucí, stojí na našich lidech. Právě oni každý den vytvářejí pověst a silné jméno ŠKODA JS. Z generace na generaci si jednotliví kolegové i týmy předávají zkušenosti a dovednosti oboru jaderného strojírenství. Oboru, u jehož zrodu jsme ve střední a východní Evropě stáli, a na jehož rozvoji jsme se výrazně podíleli.

Cením si toho, že moji kolegové jsou skuteční odborníci v našem oboru. Tvoříme tým, který se vzájemně podporuje, který pracuje a tvoří v přátelské atmosféře, kdy pracovní zátěž umíme odlehčit vtipem a legrací. Jsme parta, která se shodne a zvládne i to, co nás zprvu přesahuje

_CHA2646+Práce na projektu modernizace systému kontroly a řízení

ŠKODA JS, to jsou lidé, na které se naši partneři a zákazníci, velcí hráči evropské energetiky, z mnoha důvodů mohou spolehnout. Odborníci, kteří se nevzdávají a dodají to nejlepší řešení. Naši lidé tvoří tu největší konkurenční výhodu, kterou jako společnost máme.

Denně se přesvědčuji, že náš tým má v zásobě další zdroje úspěchu. Vytrvalost a nasazení, systémové metodické myšlení, ochotu učit se novým věcem, mluvit otevřeně o chybách a problémech - a vůli se z nich poučit. S touto výbavou můžeme čelit protivětru, kterým je dnešní situace v energetice, s velmi rozumnou nadějí na dobrou a zajímavou budoucnost.